KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Koncepcja pracy

Koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego nr 133 w Łodzi na lata 2017-2022

„Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la, nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wielenat­chnionych chwil.” J. Korczak

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w następujących dokumentach:
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
 • Statut Przedszkola
 • Autorski program ,,Poznaję siebie i świat”
 • Działania adaptacyjne ,,Będę przedszkolakiem’’
 • Działania profilaktyczne ,,Promocja zdrowia- moje bezpieczeństwo”
 • Działania wychowawcze
 • Innowacja pedagogiczna „Ale mądrale!”

Każde dziecko jest niepowtarzalną istotą z immanentną gotowością do rozwoju. Naturalną tendencją u każdego dziecka jest dążenie do poznawania i doskonalenia się. Zadaniem dorosłych jest niedopuszczenie do zahamowania tej tendencji oraz stwarzanie warunków dzieciom do rozwoju pełnego potencjału. Nasze przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze radości, akceptacji i bezpieczeństwa. Rozpoznaje i zaspakaja ich potrzeby oraz rozwija możliwości i talenty. Umożliwia osiągnięcie gotowości do nauki w szkole. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców. Nasze przedszkole jest miejscem radosnej, twórczej i bezpiecznej zabawy, poznawania i odkrywania świata, jest przystanią, gdzie króluje mądrość, szacunek i radość.

Koncepcja pracy przedszkola respektuje cztery filary nowoczesnej edukacji:
 • Uczyć się, aby być (system wartości i postaw). Dzięki edukacji człowiek powinien kształcić samodzielne, krytyczne myślenie, wypracować sądy, podejmować decyzje w różnych okolicznościach życia. Ważne są różnorodne doświadczenia, które mają pomóc w ukształtowaniu systemu postaw, wzbogacić osobowość, przygotować do tego, aby „być”, a nie „mieć”.
 • Uczyć się, aby działać (umiejętności). W codziennej rzeczywistości istotne są różnorodne kompetencje, dzięki którym człowiek radzi sobie z różnymi zadaniami i problemami.
 • Uczyć się, aby wiedzieć (wiedza) Wiedza to środek i cel ludzkiego życia. Pozwala na komunikowanie, rozwijanie umiejętności, rozumienie świata. Daje radość rozumienia, poznawania i odkrywania. Istotna jest sprawność procesów poznawczych.
 • Uczyć się, aby żyć wspólnie z innymi (pokojowe współistnienie i współdziałanie całej ludzkości)

Ważne jest, aby odkryć siebie, zauważyć niepowtarzalność i odrębność każdego człowieka, współdziałać z innymi, nauczyć się rozwiązywać konflikty, planować i realizować z innymi wspólne cele.