KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Przedszkole Miejskie nr 133 w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2010-09-03.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-07.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Strona zawiera mapę dojazdu - mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
  • Niektóre pliki do pobrania (.doc, .pdf) nie są dostępne cyfrowo - aktualnie trwają prace nad konwersją tych plików do wersji dostępnej cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-09.
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś innego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać dane osobowe zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia żądania.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek przedszkolny położony jest w Łodzi przy ulicy Krzemienieckiej 22b w dzielnicy Retkinia na osiedlu Karolew Retkinia Wschód. Budynek położony jest w pobliżu Ogrodu Botanicznego, Ogrodu Zoologicznego oraz Parku ,,Na Zdrowiu”. Przedszkole sąsiaduje ze Szkołą Podstawową nr 192 która znajduje się w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Łodzi. Przedszkole usytuowane jest pośród czteropiętrowych bloków i wieżowców oraz w pobliżu dużego terenu zielonego z licznymi alejkami obsadzonymi krzewami i ozdobnymi roślinami oraz osiedlowym placem zabaw mieszczącym się od strony ul. Wileńskiej. Dojazd do przedszkola zapewniają wewnętrzne drogi o ograniczonej prędkości odchodzące od ulicy Wileńskiej, Retkińskiej, oraz od ul. Krzemienieckiej, która stanowi główną arterie komunikacyjną o bardzo dużym natężeniu ruchu (komunikacja autobusowa, samochody osobowe i ciężarowe). Umożliwia to dogodne połączenie z centrum miasta i innymi dzielnicami.

Pomieszczenia i tereny zewnętrzne

Przedszkole jest jednopiętrowym budynkiem z częściowym podpiwniczeniem, do którego wchodzi się po schodach, w którym znajdują się:

  • na parterze: dwie klasy z łazienkami, jedna klasa bez łazienki, szatnia dzieci, hol, eksperymentarium, toaleta dla rodziców, zmywalnia, magazyn spożywczy, pomieszczenie pracownika gospodarczego, szatnia dla personelu kuchni i toaleta, pralnia.
  • na piętrze: dwie klasy z łazienkami, jedna klasa adoptowana z sali gimnastycznej bez łazienki, pokój dyrektora, pokój intendenta, pokój do pracy indywidualnej z dzieckiem, toaleta dla personelu, zmywalnia, hol oraz blok kuchenny.
  • w piwnicy: węzeł cieplny, pomieszczenia gospodarcze, magazyn warzywny.

Na teren przedszkola zawsze może wejść osoba z psem asystującym, przedszkole posiada podjazd dla wózków.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.