KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rozkład dnia

Przykładowy dzienny harmonogram zajęć wychowawczo-dydaktycznych w placówce

godz. 6.00- 8.00

 • zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci w wybranych kącikach aktywności dziecięcej
 • rozmowy indywidualne z dziećmi lub w małych grupach
 • swobodne zabawy dzieci według zainteresowań (zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, badawcze, ruchowe, tematyczne, itp)
 • udział dzieci w sytuacjach edukacyjnych proponowanych przez nauczyciela dostosowanych do potrzeb indywidualnych dziecka

godz. 8.00-9.00

 • zestaw ćwiczeń i zabaw porannych lub pojedyncze zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela
 • czynności samoobsługowe (mycie rąk)
 • śniadanie (sprzątanie po posiłku, czynności porządkowe)

godz. 9.00- 12.00

 • organizowanie i prowadzenie różnorodnych zajęć dydaktycznych w oparciu o wybrane metody i techniki pracy: rozwijanie różnorodnych aktywności dzieci
 • aktywność językowa
 • aktywność matematyczna
 • aktywność przyrodnicza
 • aktywność społeczna
 • aktywność muzyczno- ruchowa
 • aktywność plastyczna
 • aktywność fizyczna
 • ćwiczenia gimnastyczne
 • wycieczki edukacyjne
 • udział w koncertach, występach artystycznych, teatralnych itp.
 • udział w konkursach wewnątrzprzedszkolnych, uroczystościach przedszkolnych
 • zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela na terenie klasy (sali gimnastycznej) lub w ogrodzie przedszkolnym
 • spacery
 • spontaniczne zabawy ruchowe podejmowane z inicjatywy dzieci
 • czynności samoobsługowe (ubieranie się, rozbieranie się, czynności higieniczne)
 • zabawy integracyjne, czytanie bajek

godz. 12.00-13.00

 • obiad
 • czynności samoobsługowe (sprzątanie po posiłku, czynności higieniczne)
 • odpoczynek poobiedni- organizowanie różnorodnych form relaksu tj: słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, bajek terapeutycznych

godz. 13.00- 15.00

 •  zajęcia dodatkowe: język angielski, język niemiecki, gimnastyka korekcyjna, zajęcia umuzykalniające z elementami rytmiki, plastyka
 • zabawy wynikające z aktywności dzieci, ich zainteresowań oraz potrzeb
 • zajęcia indywidualne lub zespołowe o charakterze kompensacyjno- korekcyjnym (praca indywidualna w oparciu o wyniki obserwacji pedagogicznych)
 • gry i zabawy ruchowe w sali lub ogrodzie przedszkolnym
 • obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze oraz porządkowe w ogrodzie przedszkolnym
 • przygotowanie programu, zaproszeń, nauka tekstów inscenizacji, tańce przy muzyce z repertuaru dziecięcego
 • przygotowywanie dzieci do konkursów
 • czynności samoobsługowe (mycie rąk przed podwieczorkiem, czynności porządkowe)
 • podwieczorek (czynności porządkowe).

godz. 15.00- 17.00

 • swobodne zabawy dzieci w wybranych kącikach zainteresowań
 • przygotowanie i sprzątanie miejsc do różnej aktywności
 • aranżowanie kącików aktywności dziecięcej wg pomysłów i zainteresowań dzieci
 • rozmowy indywidualne z dziećmi lub w małych grupach
 • rozwijanie indywidualnych możliwości, inicjowanie interakcji społecznych
 • rozchodzenie się dzieci